Menu

Aktualności

Uzupełnienie na żądanie akcjonariusza projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Uzupełnienie na żądanie akcjonariusza projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

26 marca , 2019

W związku z otrzymaniem w dniu 22 marca 2019 roku żądania akcjonariusza, złożonego na podstawie przepisu art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych, wraz z projektem stosownej uchwały, Zarząd Huckleberry Games S.A. („Spółka”) informuje, że uwzględnił przedmiotowe żądanie akcjonariusza w ten sposób, że uzupełnił projekty uchwał przygotowanych na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na dzień 12 kwietnia 2019 roku, o projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, zgłoszonej przez akcjonariusza.Przedmiotowa uchwała będzie rozpatrywana w punkcie nr 4 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki”).

Dokumenty do pobrania w zakładce Walne zgromadzenia.

Relacje Inwestorskie

Artur Górski artur.gorski@hgames.eu

Nasze gry