Menu

Aktualności

Przekazanie do certyfikacji gry – The Minglers

Przekazanie do certyfikacji gry – The Minglers

28 maja , 2018

Zarząd Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”), informuje, iż przekazał do certyfikacji grę The Minglers (dotychczasowa robocza nazwa: „Pets and Dungeons” oraz „Creatures and Dungeons”) na Google Play i App Store.

Emitent informuje, iż gra The Minglers została zakwalifikowana jako gra przyjazna dla dzieci i rodziny, co znacząco zwiększy zakres grupy odbiorców i przystępność produktu.

Relacje Inwestorskie

Artur Górski artur.gorski@hgames.eu

Nasze gry