Menu

Aktualności

Kalendarium

Zarząd Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2018. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

  • raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2017 r. – 14 lutego 2018 r.,
  • raport okresowy kwartalny za I kwartał 2018 r. – 15 maja 2018 r.,
  • raport okresowy kwartalny za II kwartał 2018 r. – 14 sierpnia 2018 r.,
  • raport okresowy kwartalny za III kwartał 2018 r. – 14 listopada 2018 r.,
  • raport okresowy roczny za 2017 r. – 30 maja 2018 r.

Relacje Inwestorskie

Artur Górski artur.gorski@hgames.eu

Nasze gry