Menu

Aktualności

Aktualizacja informacji na temat gry – The Minglers

Aktualizacja informacji na temat gry – The Minglers

16 maja , 2018

Zarząd Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 6/2018 z dnia 26 lutego 2018 roku dot. „aktualizacji informacji na temat produktów Emitenta, rezygnacji z gry Arena”, informuje, iż z uwagi na prace optymalizacyjne, zmianie uległ termin premiery gry The Minglers (produkt Emitenta prezentowany wcześniej pod robo-czymi nazwami: „Pets and Dungeons” oraz „Creatures and Dungeons”), który w ww. raporcie bieżącym ESPI został wyznaczony na kwiecień 2018 roku.

Prace nad grą są finalizowane, jednakże termin premiery pełnej wersji gry The Minglers jest planowany na czerwiec 2018 roku. Gra zostanie wydana na platformy iOS i Android.

Gra ma przyjemną, przyjazną dla młodszych odbiorców oprawę graficzną i zawiera elementy strategiczne (rozbudowa wioski, zarządzanie zasobami) oraz taktyczne (prowadzenie walki z pomocą specjalnych kart). Gra stawia na rozwój własnych gatunków zwierząt, które gracz może dowolnie ze sobą krzyżować, dbając przy tym o wszystkie ich podstawowe potrzeby życiowe, takie jak: głód, pragnienie czy nudę. Zadaniem gracza będzie pomaganie w rozbudowie i utrzymaniu wioski przy użyciu specjalnych mocy oraz pomoc w walce z szeroką gamą wrogów.

Monetyzacja, której wdrożenie jest planowane przez Emitenta w ramach The Minglers, przeprowadzana będzie poprzez system wewnętrznych mikropłatności oraz przez wcielenie reklam w ramach aplikacji, który będą wynagradzać użytkownika, który zdecyduje się je obejrzeć.

Emitent będzie informował o istotnych zmianach ww. informacji, w ramach odrębnych raportów bieżących.

Relacje Inwestorskie

Artur Górski artur.gorski@hgames.eu

Nasze gry