Menu

Aktualności

Rozpoczęcie negocjacji w sprawie inwestycji w Spółkę

Przedmiotem negocjacji są warunki przeprowadzenia inwestycji w Spółkę, celem dokończenie prac nad grą Edengrad, jak również kontynuacji jej działalności, kształtu Zarządu Spółki i jej Rady Nadzorczej oraz warunki sprzedaży ww. pakietu kontrolnego Spółki.

(więcej…)

Więcej

-

Aktualizacja informacji na temat produktów

Zarząd Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: Emitent), w związku ze wskazanymi w dokumencie informacyjnym z dnia 5 grudnia 2017 roku informacjami o podstawowych produktach Emitenta, podjął decyzję o aktualizacji ww. informacji, w szczególności w zakresie planów rozwoju flagowego produktu Emitenta, tj. gry Edengrad.

(więcej…)

Więcej

-

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki

Zarząd Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 8 czerwca 2018 roku otrzymał żądanie od akcjonariusza – Patryka Borowskiego – działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 roku, na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej Pauliny Jabłońskiej, Natalii Niecewicz przy ul. Fredry 1/14 w Poznaniu następujących punktów obrad:

(więcej…)

Więcej

-

Wywiad z prezesem nt. rozwoju spółki

Więcej

-

Przekazanie do certyfikacji gry – The Minglers

Zarząd Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”), informuje, iż przekazał do certyfikacji grę The Minglers (dotychczasowa robocza nazwa: „Pets and Dungeons” oraz „Creatures and Dungeons”) na Google Play i App Store.

Emitent informuje, iż gra The Minglers została zakwalifikowana jako gra przyjazna dla dzieci i rodziny, co znacząco zwiększy zakres grupy odbiorców i przystępność produktu.

Więcej

-

Aktualizacja informacji na temat gry – The Minglers

Zarząd Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 6/2018 z dnia 26 lutego 2018 roku dot. „aktualizacji informacji na temat produktów Emitenta, rezygnacji z gry Arena”, informuje, iż z uwagi na prace optymalizacyjne, zmianie uległ termin premiery gry The Minglers (produkt Emitenta prezentowany wcześniej pod robo-czymi nazwami: „Pets and Dungeons” oraz „Creatures and Dungeons”), który w ww. raporcie bieżącym ESPI został wyznaczony na kwiecień 2018 roku.

Prace nad grą są finalizowane, jednakże termin premiery pełnej wersji gry The Minglers jest planowany na czerwiec 2018 roku. Gra zostanie wydana na platformy iOS i Android.

Gra ma przyjemną, przyjazną dla młodszych odbiorców oprawę graficzną i zawiera elementy strategiczne (rozbudowa wioski, zarządzanie zasobami) oraz taktyczne (prowadzenie walki z pomocą specjalnych kart). Gra stawia na rozwój własnych gatunków zwierząt, które gracz może dowolnie ze sobą krzyżować, dbając przy tym o wszystkie ich podstawowe potrzeby życiowe, takie jak: głód, pragnienie czy nudę. Zadaniem gracza będzie pomaganie w rozbudowie i utrzymaniu wioski przy użyciu specjalnych mocy oraz pomoc w walce z szeroką gamą wrogów.

Monetyzacja, której wdrożenie jest planowane przez Emitenta w ramach The Minglers, przeprowadzana będzie poprzez system wewnętrznych mikropłatności oraz przez wcielenie reklam w ramach aplikacji, który będą wynagradzać użytkownika, który zdecyduje się je obejrzeć.

Emitent będzie informował o istotnych zmianach ww. informacji, w ramach odrębnych raportów bieżących.

Więcej

-

Rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki

Zarząd Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Pan Radosław Mrowiński złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta oraz pełnienia funkcji w Zarządzie Emitenta z dniem 14 maja 2018 roku.

Więcej

-

Nowy adres siedziby

Spółka przeniosła swoją działalność na nowy adres:

Garncarska 10/6
61-817 Poznań

Więcej
Następna strona »

Relacje Inwestorskie

Artur Górski artur.gorski@hgames.eu

Nasze gry